Samenwerking met SeeTrue Mindfulness

Geplaatst op Geupdate op

Beste allemaal,

Vorig jaar september ben ik vol enthousiasme gestart met het geven van mindfulnesstrainingen in Oirschot.
Heb twee hele mooie 8-weekse trainingen mogen geven aan enthousiaste deelnemers.

Omdat de afgelopen maanden gebleken dat het erg moeilijk is om als mindfulness éénpitter gevonden te worden op google,
heb ik besloten om te gaan samen werken met SeeTrue Mindfulness (het instituut waar ik mijn opleiding tot mindfulness trainer heb gevolgd.)

Deze samenwerking geeft voor mij als trainer het voordeel dat ik via SeeTrue door een grote organisatie op het gebied van Mindfulness gesteund wordt op het gebied van reclame, lesmateriaal, enz.

Ik hoop hierdoor een groter publiek te bereiken waaraan ik op mijn eigen laagdrempelige, enthousiaste en persoonlijke manier mensen kennis kan laten maken met mindfulness en ze daardoor te helpen meer bewust te worden van zichzelf en hun leven en meer grip op hun leven te laten krijgen en meer inzicht te krijgen in hun onbewuste patronen en hoe ze deze kunnen veranderen.

Heel graag tot ziens op een van mijn trainingen, NAMASTE

accept what is let go of what was and have faith in what will be

Meditatie vertraagt de veroudering van de hersenen

Geplaatst op

Meditatie vertraagt de veroudering van de hersenen’

Dat meditatie gezond is voor lichaam en geest en veel voordelen heeft, zoals dat het gratis en makkelijk is en angsten en depressies verlicht, is wel duidelijk geworden na de vele onderzoeken die er zijn gedaan. Uit het laatste onderzoek blijkt dat mediteren mogelijk ook het verouderingsproces van de hersenen vertraagt.

Vanaf het 20e levensjaar begint het brein al te verouderen en nemen de hersenen af in gewicht en volume – dit is een proces dat niet meer stopt. Door te mediteren zou de zenuwdegeneratie die met leeftijd komt kunnen worden tegengegaan, oftewel zou men invloed kunnen uitoefenen op aandoeningen zoals dementie, Alzheimer en Parkinson. De wetenschappers zagen met onder andere MRI-scans een verschil tussen mensen die al lang mediteren en mensen die helemaal niet mediteren.

De onderzoekers van de universiteit van Californië deden in 2011 ook al onderzoek naar de effecten van meditatie en zagen dat bij mensen die vaak mediteren de grijze stof (onder andere voor het geheugen) in de hersenen minder snel in hoeveelheid verminderde dan bij mensen die nooit mediteren. Ook de witte hersenstof (onder andere voor communicatie) leek beter bewaard te zijn gebleven. Dr Florian Kuth: “Bij mensen die mediteren lijkt het of de grijze stof minder door leeftijd is beïnvloedt. We verwachtten dat meditatie misschien in sommige hersengebieden een effect zou hebben, maar we zagen het in bijna het hele brein. Dat was een enorme verrassing.”

Volgens de wetenschappers kan hun onderzoek grote impact hebben als de resultaten in andere onderzoeken worden bevestigd. In de VS leven mensen steeds langer, maar treden aandoeningen als Alzheimer steeds vaker op.

Mooie Tweede mindfulness training afgesloten

Geplaatst op

Op dinsdagavond 3 februari 2015 heb ik al weer mijn tweede ‘eigen’ mindfulness training af mogen sluiten.

Wederom met een hele mooie groep, enthousiaste deelnemers, die allemaal op hun manier veel hebben

mogen ervaren en inzichten hebben gekregen tijdens de training.

Wens alle deelnemers veel plezier en succes met het vasthouden van de oefeningen en

zie ze graag op een terugkomdag.

Twan

Is Mindfulness iets voor mij?

Geplaatst op

Is Mindfulness iets voor mij ?

Op hoeveel vragen antwoord jij JA?

Hoe meer ja´s, hoe meer Mindfulness voor jou kan betekenen.

 • Het leven gaat mij voorbij zonder dat ik geniet.
 • Ik pieker voortdurend.
 • Ik analyseer en analyseer en geraak niet uit mijn problemen.
 • Het is moeilijk voor mij iets los te laten dat voorbij is.
 • Ik kan mij blijven ergeren om een detail.
 • Ik voel me niet goed in mijn vel.
 • Ik heb veel lichamelijke klachten en voel onvrede.
 • Ik ben altijd gehaast.
 • Mijn doelen overheersen mijn leven.
 • Wie mij stoort, maakt me boos.
 • Ik kan mezelf niet accepteren.
 • Ik ben vaak angstig en weet niet waarom.
 • Ik voel me regelmatig somber gestemd.
 • Het leven is niet de moeite waard.
 • Ik leg al mijn hoop in de toekomst.
 • Ik ben melancholisch rond het verleden.
 • Ik moet altijd iets doen om ongemak te vermijden.
 • Ik word onrustig als het stil is.
 • Ik voel me continu opgejaagd.
 • Ik kan mijn gevoelens niet onder woorden brengen

TOELATEN EN ACCEPTEREN

Geplaatst op

Twanami Praktijk voor Mindfulness en Coaching

 

Toelaten/Accepteren/Erkennen wat er is.

 

De basisrichtlijn bij deze oefening is dat je aandacht geeft aan wat het meest overheerst in wat we van moment tot moment ervaren. Dus: als je geest steeds naar een bepaalde plek, bepaalde gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen wordt getrokken, dan schenk je er vriendelijk aandacht aan. Dat is de eerste stap.

De tweede stap is zo goed mogelijk op te merken hoe je omgaat met wat er op die plek gebeurt. Vaak staan we afwijzend tegenover een gedacht, een gevoel of een lichamelijke gewaarwording. Vinden we die prettig, dan houden we haar vast en raken er aan gehecht. Vinden we die niet prettig, want pijnlijk, onaangenaam – of geeft ze op een bepaalde manier een onbehaaglijk gevoel, dan zijn we geneigd die uit angst, irritatie of ongemakkelijkheid, af te weren en weg te duwen. Elke van deze reacties is het tegenovergestelde van aanvaarding.

De gemakkelijkste manier om daar ontspannen mee om te gaan is allereerst op te houden met te proberen de dingen anders te willen dan ze zijn. Het accepteren van een ervaring houdt simpelweg in dat we ruimte maken voor wat gaande is in plaats van dat we proberen er iets anders van te maken. Door het te ervaren brengen we onszelf terug naar wat er is. We kijken naar de dingen zoals ze zijn, we merken ze simpelweg op en nemen waar wat er is. Dit is de manier om, om te gaan met ervaringen die sterk onze aandacht trekken.

Als je bijvoorbeeld merkt dat je aandacht voor je ademhaling (of een ander concentratiepunt) steeds wordt afgeleid door bepaalde gewaarwordingen in het lichaam dit te maken hebben met fysieke ongemakken, emoties of gevoelens, dan is de eerste stap je bewust worden van die lichamelijke gewaarwordingen door je aandacht te richten op dat deel van het lichaam waar ze het sterkst te zijn. De ademhaling kan daarbij behulpzaam zijn.

Net zoals bij de bodyscan kun je op een vriendelijke manier je aandacht richten op dat deel van je lichaam door bij elke inademing daar als het ware naartoe te ademen en bij elke uitademing er weer vandaan.

Als je aandacht eenmaal bij de lichamelijke gewaarwording is en je bent je er goed van bewust, zeg dan tegen jezelf: ’Het is oké. Wat het ook is, het is oké. Ik wil me er bewust van worden.’ Blijf dan dicht bij die gewaarwordingen en je houding ertegenover, adem er naartoe en er vanaf, aanvaard het, laat het zijn wat het is. Herhaal steeds: ‘Het is oké. Wat het ook is, het is oké. Ik wil me er bewust van zijn.’ Gebruik elke uitademing om je open te stellen voor de gewaarwordingen die je je bewust wordt.

Aanvaarding of erkenning is geen berusting, maar een noodzakelijke eerste stap om problemen volledig tot je door te laten dringen. Daarna kun je er op een verstandige manier op reageren, in plaats van reflexmatig de ene na de andere oude (vaak vruchteloze) strategie in de strijd te werpen.

UIT DE AUTOMATISCHE PILOOT

Geplaatst op

Twanami Praktijk voor Mindfulness en Coaching

 

De automatische piloot

 

In de auto rijden we vaak kilometers lang ‘op de automatische piloot’, zonder er ons feitelijk van bewust te zijn wat we doen. Zo zijn we eer een groot deel van ons leven ook niet echt van moment tot moment ‘bij’. We kunnen ‘kilometers ver weg zijn’ zonder het te weten.

Op de automatische piloot is de kans groter dat we ongemerkt oude patronen in gang zetten van gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens (waar we ons weinig van bewust zijn) die meestal niet helpen en tot verslechtering van de stemming leiden.

Door ons meer bewust te worden van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, geven we onszelf de mogelijkheid van een grotere vrijheid en keuze. We hoeven niet meer in dezelfde oude denkpatronen terecht te komen die de problemen in het verleden hebben veroorzaakt.

Het doel van de mindfulness lessen is het bewustzijn te vergroten, zodat we op een situatie kunnen reageren vanuit een keuze in plaats vanuit automatismen. We doen dat door ons erin te oefenen meer te letten op waar onze aandacht is, en die steeds weer te verplaatsen.

Allereerst gebruiken we de aandacht voor verschillende lichaamsdelen als focus om ons bewustzijn te ankeren in het moment. We oefenen onszelf ook in het naar believen richten van onze aandacht op verschillende plekken, dat is tevens het doel van de bodyscan.

Mindfulness – Acceptatie

Geplaatst op Geupdate op

Acceptatie

 

Acceptatie

 

Zonder acceptatie
zal ergernis je woedend maken.
Zonder acceptatie
zal verdriet je deprimeren
Zonder acceptatie
zal onzekerheid je angstig maken.
Zonder acceptatie
zal ontgoocheling je kwellen.

Acceptatie houdt in dat je actief antwoordt op gedachten en gevoelens door ze toe te laten, en niet meteen probeert er iets aan te doen of ze te veranderen. Boosheid, verdriet… we voelen het gewoon zoals het zich aandient. Je geeft het ruimte. Je geeft aandacht aan wat je denkt en voelt zonder onmiddellijk vanuit een automatische reactie te handelen.

We geven aandacht aan het gevoel zoals het nu is. Als je ‘ja’ zegt, geef je jezelf de gelegenheid werkelijk te voelen wat er hier is. Je volledig toevertrouwen aan je gevoel kan alleen als je het zoeken op een antwoord het waarom ook loslaat. Het is een diepe overgave aan dit moment. Het betekent eerlijk opdagen voor wat je nu voelt.

Accepteren betekent niet overreageren en niet onderdrukken, het is de middenweg. Acceptatie is ook geen alles-of-niets-gebeuren. Acceptatie is kijken zonder oordeel naar wat je nu bent.

Acceptatie als eerste stap

In Mindfulness zijn we ons zo volledig mogelijk gewaar van dit moment, om het volledig te beleven, zonder het te manipuleren. Accepteren is geen passieve berusting of opgeven. Accepteren laat toe proactief te zijn. Het is een eerste noodzakelijk stap die ons de kans geeft volledig bewust te worden van de moeilijkheden zoals ze zijn, in plaats van deze vanuit automatische, niet werkende reactiemechanismes te benaderen. We worden ons bewust van hun aanwezigheid voordat we besluiten hoe we erop zullen reageren.

We zien of onze gedachten aangepast zijn of niet en of de situatie concrete actie vraagt.

Toelaten en laten zijn in gewaarzijn…

Laat het je eerste antwoord zijn op een moeilijk moment.