Maand: oktober 2014

Is Mindfulness iets voor mij?

Geplaatst op

Is Mindfulness iets voor mij ?

Op hoeveel vragen antwoord jij JA?

Hoe meer ja´s, hoe meer Mindfulness voor jou kan betekenen.

 • Het leven gaat mij voorbij zonder dat ik geniet.
 • Ik pieker voortdurend.
 • Ik analyseer en analyseer en geraak niet uit mijn problemen.
 • Het is moeilijk voor mij iets los te laten dat voorbij is.
 • Ik kan mij blijven ergeren om een detail.
 • Ik voel me niet goed in mijn vel.
 • Ik heb veel lichamelijke klachten en voel onvrede.
 • Ik ben altijd gehaast.
 • Mijn doelen overheersen mijn leven.
 • Wie mij stoort, maakt me boos.
 • Ik kan mezelf niet accepteren.
 • Ik ben vaak angstig en weet niet waarom.
 • Ik voel me regelmatig somber gestemd.
 • Het leven is niet de moeite waard.
 • Ik leg al mijn hoop in de toekomst.
 • Ik ben melancholisch rond het verleden.
 • Ik moet altijd iets doen om ongemak te vermijden.
 • Ik word onrustig als het stil is.
 • Ik voel me continu opgejaagd.
 • Ik kan mijn gevoelens niet onder woorden brengen

TOELATEN EN ACCEPTEREN

Geplaatst op

Twanami Praktijk voor Mindfulness en Coaching

 

Toelaten/Accepteren/Erkennen wat er is.

 

De basisrichtlijn bij deze oefening is dat je aandacht geeft aan wat het meest overheerst in wat we van moment tot moment ervaren. Dus: als je geest steeds naar een bepaalde plek, bepaalde gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen wordt getrokken, dan schenk je er vriendelijk aandacht aan. Dat is de eerste stap.

De tweede stap is zo goed mogelijk op te merken hoe je omgaat met wat er op die plek gebeurt. Vaak staan we afwijzend tegenover een gedacht, een gevoel of een lichamelijke gewaarwording. Vinden we die prettig, dan houden we haar vast en raken er aan gehecht. Vinden we die niet prettig, want pijnlijk, onaangenaam – of geeft ze op een bepaalde manier een onbehaaglijk gevoel, dan zijn we geneigd die uit angst, irritatie of ongemakkelijkheid, af te weren en weg te duwen. Elke van deze reacties is het tegenovergestelde van aanvaarding.

De gemakkelijkste manier om daar ontspannen mee om te gaan is allereerst op te houden met te proberen de dingen anders te willen dan ze zijn. Het accepteren van een ervaring houdt simpelweg in dat we ruimte maken voor wat gaande is in plaats van dat we proberen er iets anders van te maken. Door het te ervaren brengen we onszelf terug naar wat er is. We kijken naar de dingen zoals ze zijn, we merken ze simpelweg op en nemen waar wat er is. Dit is de manier om, om te gaan met ervaringen die sterk onze aandacht trekken.

Als je bijvoorbeeld merkt dat je aandacht voor je ademhaling (of een ander concentratiepunt) steeds wordt afgeleid door bepaalde gewaarwordingen in het lichaam dit te maken hebben met fysieke ongemakken, emoties of gevoelens, dan is de eerste stap je bewust worden van die lichamelijke gewaarwordingen door je aandacht te richten op dat deel van het lichaam waar ze het sterkst te zijn. De ademhaling kan daarbij behulpzaam zijn.

Net zoals bij de bodyscan kun je op een vriendelijke manier je aandacht richten op dat deel van je lichaam door bij elke inademing daar als het ware naartoe te ademen en bij elke uitademing er weer vandaan.

Als je aandacht eenmaal bij de lichamelijke gewaarwording is en je bent je er goed van bewust, zeg dan tegen jezelf: ’Het is oké. Wat het ook is, het is oké. Ik wil me er bewust van worden.’ Blijf dan dicht bij die gewaarwordingen en je houding ertegenover, adem er naartoe en er vanaf, aanvaard het, laat het zijn wat het is. Herhaal steeds: ‘Het is oké. Wat het ook is, het is oké. Ik wil me er bewust van zijn.’ Gebruik elke uitademing om je open te stellen voor de gewaarwordingen die je je bewust wordt.

Aanvaarding of erkenning is geen berusting, maar een noodzakelijke eerste stap om problemen volledig tot je door te laten dringen. Daarna kun je er op een verstandige manier op reageren, in plaats van reflexmatig de ene na de andere oude (vaak vruchteloze) strategie in de strijd te werpen.

UIT DE AUTOMATISCHE PILOOT

Geplaatst op

Twanami Praktijk voor Mindfulness en Coaching

 

De automatische piloot

 

In de auto rijden we vaak kilometers lang ‘op de automatische piloot’, zonder er ons feitelijk van bewust te zijn wat we doen. Zo zijn we eer een groot deel van ons leven ook niet echt van moment tot moment ‘bij’. We kunnen ‘kilometers ver weg zijn’ zonder het te weten.

Op de automatische piloot is de kans groter dat we ongemerkt oude patronen in gang zetten van gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens (waar we ons weinig van bewust zijn) die meestal niet helpen en tot verslechtering van de stemming leiden.

Door ons meer bewust te worden van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, geven we onszelf de mogelijkheid van een grotere vrijheid en keuze. We hoeven niet meer in dezelfde oude denkpatronen terecht te komen die de problemen in het verleden hebben veroorzaakt.

Het doel van de mindfulness lessen is het bewustzijn te vergroten, zodat we op een situatie kunnen reageren vanuit een keuze in plaats vanuit automatismen. We doen dat door ons erin te oefenen meer te letten op waar onze aandacht is, en die steeds weer te verplaatsen.

Allereerst gebruiken we de aandacht voor verschillende lichaamsdelen als focus om ons bewustzijn te ankeren in het moment. We oefenen onszelf ook in het naar believen richten van onze aandacht op verschillende plekken, dat is tevens het doel van de bodyscan.